کولاک زمستانی گریبانگیر فوتسال زنان

کولاک زمستانی گریبانگیر فوتسال زنان

تیم ملی فوتسال زنان این روزها در کولاک زمستانی بی‌توجهی و فراموشی گرفتار شده که با ادامه این وضعیت، بحران سرما بر پیکره آن صدمات جبران ناپذیری وارد می‌کند.