پوشش عده ای از نیازمندان در طرح ایران مهربان توسط گروه صنایع گیتی پسند

پوشش عده ای از نیازمندان در طرح ایران مهربان توسط گروه صنایع گیتی پسند

علیرضا جنتی مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند در حضور مهندس زارع مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان و بصورت پخش زنده از صدا و سیمای مرکز اصفهان با حمایت از طرح ایران مهربان کمیته امداد خمینی خبر از پوشش عده ای از نیازمندان این طرح را داد.