شریف: سازمان لیگ دیواری کوتاهتر از ما پیدا نکرد/ مس و رهیاب بیشتر از ما هزینه کردند و صعود هم نکردند/ نقدها به تیم ما منصفانه نیست

شریف: سازمان لیگ دیواری کوتاهتر از ما پیدا نکرد/ مس و رهیاب بیشتر از ما هزینه کردند و صعود هم نکردند/ نقدها به تیم ما منصفانه نیست

سرمربی تیم فوتسال هیات فوتبال خراسان رضوی گفت: با توجه به این که نتیجه دیدار انتهایی لیگ برتر در جایگاه هیات فوتبال خراسان تاثیری ندارد تصمیم داشتیم در این دیدار شرکت نکنیم، اما سازمان لیگ ما را ملزم به حضور در این بازی کرد.