لک: به جز دیدار با مس ، در بقیه بازی‌ها ، بازیکنان ما نمایش مطلوبی داشتند/برای قهرمانی باید عملکردی متمایز داشت /در ساده‌ترین مسائل فوتسال ، دچار مشکل هستیم

لک: به جز دیدار با مس ، در بقیه بازی‌ها ، بازیکنان ما نمایش مطلوبی داشتند/برای قهرمانی باید عملکردی متمایز داشت /در ساده‌ترین مسائل فوتسال ، دچار مشکل هستیم

سرمربی تیم فوتسال کراپ الوند گفت: با آمدن مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال مشکلات فوتسال کمتر نشده و در ساده‌ترین مسائل دچار مشکل هستیم.

بی‌غم: ۴ روز قبل از مشهد ، با تیم کراپ الوند صحبت کرده بودم/ هیچ نظارتی روی فوتسال و داوری‌ها نیست/ با داد و بیداد جلوی اتاق داوران دو گل مشکوک از سن ایچ خوردیم

بی‌غم: ۴ روز قبل از مشهد ، با تیم کراپ الوند صحبت کرده بودم/ هیچ نظارتی روی فوتسال و داوری‌ها نیست/ با داد و بیداد جلوی اتاق داوران دو گل مشکوک از سن ایچ خوردیم

سرمربی جدید تیم رکن آذین مشهد معتقد است هیچ عقل سلیمی مسئولیت فنی این تیم را قبول نمی‌کرد و او ریسک بزرگی به جان خریده است.