آمار متناقض زرندی‌ها در نیمه اول فصل!

آمار متناقض زرندی‌ها در نیمه اول فصل!

آمارها نشان می‌دهند روند گلزنی فولاد زرند ایرانیان و مخصوصاً بازیکنان هجومی این تیم بسیار ضعیف بوده است و آن‌ها از این حیث بدترین خط حمله لیگ را دارا هستند.