در انتظار معجزه برای علی اسعدی

در انتظار معجزه برای علی اسعدی

بررسی آخرین وضعیت علی اسعدی، ستاره فوتسال مشهد نشان می‌دهد که فقط یک معجزه می‌تواند خنده را روی لبان خانواده فوتسال استان بنشاند.