خانواده علی اسعدی، به اهدای اعضای فرزندشان رضایت دادند

خانواده علی اسعدی، به اهدای اعضای فرزندشان رضایت دادند

رئیس بیمارستان پیوند اعضای منتصریه گفت: علی اسعدی، بازیکن تیم فوتسال مشهد، پس از رضایت خانواده‌اش، برای تأیید نهایی مرگ مغزی و انجام فرایند اهدای عضو، از بیمارستان جوادالائمه‌(ع) به بیمارستان منتصریه منتقل شد و هم‌اکنون در آی‌سی‌یو مرگ مغزی این بیمارستان بستری است.