ناظــم الشــریعه : تلاش اولیــه مــا رســاندن سـطح مالکیـت تیـم بـه اسـتاندارد جهانـی اسـت / چنـد بازیکـن جـوان  بــرای نخســتین بــار بــه تیــم ملــی بزرگســالان دعــوت شــدند

ناظــم الشــریعه : تلاش اولیــه مــا رســاندن سـطح مالکیـت تیـم بـه اسـتاندارد جهانـی اسـت / چنـد بازیکـن جـوان بــرای نخســتین بــار بــه تیــم ملــی بزرگســالان دعــوت شــدند

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران معتقــد اســت حضــور در دو تورنمنــت دوســتانه باعــث میشــود تــا شــرایط آمادگــی تیــم کامــل مشــخص شــود.

ناظم‌الشریعه : اردوی خرداد با بازیکنان جوان تشکیل می شود / شهریور به تایلند می رویم

ناظم‌الشریعه : اردوی خرداد با بازیکنان جوان تشکیل می شود / شهریور به تایلند می رویم

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: قرار است شهریورماه برای برگزاری بازی‌های دوستانه، به تایلند برویم. «سیدمحمد ناظم‌الشریعه» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص اردوی تیم ملی در خرداد ماه، اظهار داشت: با توجه به صدور مجوز برگزاری تمرینات از سوی ستاد ملی مبارزه با

عراق ؛حریف تدارکاتی تیم‌ملی فوتسال ایران

عراق ؛حریف تدارکاتی تیم‌ملی فوتسال ایران

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران،در شرایطی که قرار است اواسط مردادماه مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا برگزار شود تا حدودی می‌توان عراق حریف تدارکاتی را برای تیم ملی قطعی دانست. رویدادهای ورزشی به دلیل شیوع بیماری کرونا چند هفته‌ای است که تعطیل است و مشخص نیست تمرینات تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در مسابقات

ناظم‌الشریعه:افتخاری برای من است که نماینده ایران هستم/ این موضوع به واسطه زحمت و تلاش بازیکنان اتفاق افتاده است

ناظم‌الشریعه:افتخاری برای من است که نماینده ایران هستم/ این موضوع به واسطه زحمت و تلاش بازیکنان اتفاق افتاده است

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، سرمربی تیم ملی فوتسال بعد از آنکه نامش در بین ۱۰ مربی برتر جهان قرار گرفت، گفت: این موضوع به واسطه زحمت و تلاش بازیکنان اتفاق افتاده و همه مربیان ایرانی در این موفقیت سهیم هستند. وی اظهار داشت: این موضوع به واسطه تیم ملی و زحمت کشیدن بازیکنان

تعویق در شروع اردوی تیم ملی فوتسال

تعویق در شروع اردوی تیم ملی فوتسال

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در ایران احتمال دارد برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ایران نیز دچار تغییراتی شود.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتسال ایران قرار بود از ۷ اسفندماه در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در ترکمنستان شرکت کند اما شیوع بیماری کرونا در قاره کهن برگزاری این