بار کج به منزل نمی‌رسد!

بار کج به منزل نمی‌رسد!

ای‌کاش جوابی قانع کننده‌ای برای این سوال وجود داشت که چرا هیچ نظارتی بر انتخاب مدیران وجود ندارد و چگونه این مدیران غیرمتخصص روی کار می‌آیند و مهمتر اینکه چطور می‌شود این «آقازاده‌» در سازمان لیگ هم برای خود کرسی پیدا می‌کند.؛