مربی صاحب استراتژی باشید…

مربی صاحب استراتژی باشید…

نکات دانستنی برای ورود به دنیای مربی گری را می توانید در ادامه دانلود و مطالعه کنید و آن را با افراد علاقه مند به اشتراک بگذارید.؛
ورزش و تغذیه یک فوتسالیست در ماه رمضان

ورزش و تغذیه یک فوتسالیست در ماه رمضان

ورزش و تغذیه ورزشکاران در ایام ماه رمضان از موضوعات دغدغه برانگیز است. به طوری که باید پوشش تغذیه ای مناسبی در این ایام بخصوص در زمان تمرینات داشته باشند، در غیر این صورت بدنشان با مشکل مواجهه خواهد شد.؛