شمس:در فوتسال ایران جوانگرایی اتفاق نیفتاده است/ اصولی تنها به دنبال سفر رفتن است/ ماجدی نشان داد فقط اهل شعار دادن است

شمس:در فوتسال ایران جوانگرایی اتفاق نیفتاده است/ اصولی تنها به دنبال سفر رفتن است/ ماجدی نشان داد فقط اهل شعار دادن است

سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال گفت: متأسفانه کمیته فوتسال به دست کسی سپرده شده که ابوالمشاغل است و به خاطر حواشی تلخی هم که در مشهد به وجود آورد شبانه مجبور شد به ایران برگردد.