رنجوری:بخش خصوصی در ورزش خراسان رضوی هیچ اهمیتی ندارد/انواع و اقسام توهین‌ها را تحمل کردیم/هزینه‌هایی برایمان تراشیدند که باورنکردنی بود

رنجوری:بخش خصوصی در ورزش خراسان رضوی هیچ اهمیتی ندارد/انواع و اقسام توهین‌ها را تحمل کردیم/هزینه‌هایی برایمان تراشیدند که باورنکردنی بود

امتیاز تیم لیگ برتری فوتسال چیپس کامل مشهد در شرایطی به مجموعه‌ای جدید واگذار شد که مالک باشگاه رفتار مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را دلیل اصلی این انتقال می‌داند.