شمسایی: قم کارخانه بازیکن‌سازی در فوتسال است/ برای شروع بازی لحظه شماری می‌کنیم

شمسایی: قم کارخانه بازیکن‌سازی در فوتسال است/ برای شروع بازی لحظه شماری می‌کنیم

سرمربی گیتی‌پسند گفت: تماشاگران می‌توانند تأثیر بسیار زیادی روی تیم‌ها داشته باشند و آنها انگیزه فراوانی به بازیکنان می‌دهند اما حدود یک سالی است که از شیوع کرونا می‌گذرد و تمام دنیا را درگیر کرده است و باید در این مسیر جلو برویم و با این چالش کنار بیاییم.