جدال ناشناخته ها در قم!

جدال ناشناخته ها در قم!

تیم های فردوس قم و صنایع پشتیبان هرمزگان برگزار کننده یکی از بازی های هفته اول لیگ برتر هستند.