ممنون آقای وزیر!

ممنون آقای وزیر!

در این یادداشت با نگاهی طنز به پیشنهاد میزبانی ایران برای جام جهانی 2020 فوتسال پرداخته شده است.؛