مرتضایی:بودجه فرش‌آرا با افزایش قیمت بازیکنان بالا نمی‌رود/مدیریت حفظ بازیکنان در فرش‌آرا اهمیت دارد/فرش‌آرا باید در نیم‌فصل تقویت شود

مرتضایی:بودجه فرش‌آرا با افزایش قیمت بازیکنان بالا نمی‌رود/مدیریت حفظ بازیکنان در فرش‌آرا اهمیت دارد/فرش‌آرا باید در نیم‌فصل تقویت شود

سرمربی فرش‌آرای مشهد گفت: در دو فصل گذشته ۱۳ بازیکن از دست داده‌ایم و با توجه به بودجه ثابت باشگاه توانایی جذب بازیکنان تراز اول را نداریم.