رونمایی از مس در نوشهر

رونمایی از مس در نوشهر

تیم مس سونگون که پس از چهار قهرمانی پیاپی ذر لیگ برتر، فصل گذشته قافیه را به گیتی پسند باخت این فصل با هدایت اسماعیل تقی پور در سودای تکرار مجدد قهرمانی است.

سوابق سرمربی جدید مس سونگون

سوابق سرمربی جدید مس سونگون

مسی ها که پس از چهار قهرمانی پیاپی در لیگ برتر فوتسال در فصل گذشته با حمید بی غم در تکرار قهرمانی ناکام بودند این بار با علی صانعی به دنبال قهرمانی هستند.