سیاست سال جاری نامی‌نو متفاوت است / فرصت ویژه برای بانوان جوان فوتسالیست اصفهان

سیاست سال جاری نامی‌نو متفاوت است / فرصت ویژه برای بانوان جوان فوتسالیست اصفهان

سرمربی تیم فوتسال نامی‌نو اصفهان گفت: مدیریت باشگاه بسیار بر روی جوانگرایی و بومی‌گرایی متمرکز است تا بتواند سال‌های آینده از این موضوع به خوبی استفاده کند اگر تمامی مدیران کشور این موضوع را مد نظر قرار بدهند به نظر من جوانان با انگیزه بیشتری در صحنه حاضر خواهند شد.