امروز تکلیف صعود و سقوط قطعی می شود؟

امروز تکلیف صعود و سقوط قطعی می شود؟

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال در حالی امروز –سه شنبه ۱۷ دیماه- بصورت همزمان از ساعت ۱۷ در هفت شهر کشور پیگیری خواهد شد که تا حدود زیادی تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله پلی آف و از طرفی تیمهای سقوط کننده به لیگ یک مشخص شده است.؛