برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

هفته اول لیگ برتر- پنجشنبه ۱۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ فرش آرا ۶- شهروند ۲
تمام فرش:سروش احمدنیا-علی ابراهیمی(۲)-صابرخوش نما-میثم ایلانلو-علی رستمی/شهروند:علی رهنما-طاها مرتضوی
هفته اول لیگ برتر- جمعه ۱۵ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷:۴۰ مقاومت قرچک ۲– حفاری ۵ تمام
مقاومت:حمیدپورجاوید-محمدنجف زندی/حفاری:علیرضا رفیعی پور-شهاب طالبی-پیمان حفیظی(۲)-وحید کاظمی
۱۸ آذرخش۴– ارژن فارس ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مهرداد قنبرزاده-سیدمصطفی فخری(گل به خودی)/ارژن:محمدزارعی(۲)-حمیدقهرمانی
۱۸ گیتی پسند ۲– مقاومت البرز یک تمام
گیتی:علیرضا جوان-مهران عالیقدر/مقاومت:فرشاد کلاه کج
۱۸ پارسیان ۲– مس سونگون ۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور-ناصرحاجی/مس:سعیدتقی زاده(۲)-بهمن جعفری
۱۸ سن ایچ ساوه ۳– اهورا بهبهان صفر تمام
سن ایچ:علی مروتی-رشید قلی پور-جواد اصغری مقدم
هفته اول لیگ برتر- شنبه ۱۶ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸:۴۰ شهرداری ساوه صفر – سوهان قم ۲
تمام سوهان:روح الله ایثاری-طاها نعمتیان
*هفته دوم
هفته دوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۱ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ارژن شیراز یک-مس سونگون یک تمام ارژن:اسحاق سورغالی/ مس:مسعود آستانه
۱۸ شهروند ساری۴- آذرخش۲ تمام
شهروند: شیرپور-سالاری-عظیمایی-شریف زاده/ آذرخش:نصرالله زاده-زاهدی اخراج بخشی مربی دروازبان ساری
۱۸ شهرداری ساوه۲-پارسیان۸ تمام
ساوه: صادقی-بابایی/پارسیان:حسینی-مجیدی(۲)-بیضایی(۲)-سعادتی(۲)-رضایی اخراج مجیدی بازیکن پارسیان

 

هفته دوم لیگ برتر – جمعه- ۲۲ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸  سوهان قم ۲-گیتی پسند ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی(۲)/گیتی پسند:محمدشجری-سعیداحمدعباسی
۱۸ مقاومت البرز یک- مقاومت قرچک یک تمام البرز:میثم خیام/قرچک:حمیدپورجاوید
۱۸ اهورا بهبهان ۵-فرش آرا۶ تمام اهورا:گل به خودی-احسان متولی-رضاشایان پور-سجادمسیحی-نعیم سیاری/فرش آرا:هادی احمدی(۲)-سروش احمدنیا-بهنام فعال-رحمان سارانی-علی ابراهیمی
۱۸ حفاری اهواز ۳-سن ایچ ساوه۲ تمام حفاری:بهزاد عظیمی-علیرضارفیعی-پیمان حفیظی/سن ایچ:نادرحنیفی-مهدی کریمی

 

*هفته سوم
هفته سوم لیگ برتر – چهارشنبه- ۲۷ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۳-شهروند ساری۲ تمام
مس:تقی زاده-فخیم(۲)/شهروند: شیرپور-رسولی

 

هفته سوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۸ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶-شهرداری ساوه ۰ تمام گیتی:محمد طاهری-سعید عباسی(۳)-اولادقباد- عالیقدر
۱۸ آذرخش بندرعباس ۳-اهورا ۱  تمام آذرخش: علی عابدین(۲)- امین نصراله زاده/ اهورا: فخرالدین موسوی پور

 

هفته سوم لیگ برتر – جمعه- ۲۹ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک یک-سوهان محمد سیما قم یک تمام
مقاومت:علی محب/سوهان:سعیدقاسمی
۱۸ پارسیان شهرقدس ۲-ارژن شیراز۶ تمام
پارسیان:مهرداد کریمی-ناصر حاجی ارژن:جعفرنجفی(۳)-مصطفی فخری(۲)-سیدعلیرضاموسوی
۱۸ سن ایچ ساوه یک-مقاومت البرز یک تمام
سن ایچ:رشید قلی پور/مقاومت:علیرضا محمودی
۱۸ فرش آرا مشهد ۳-حفاری خوزستان ۳ تمام
فرش:میثم اینانلو-رحمان سارانی-مجیدخزایی/حفاری:شهاب طالبی-بهزاد عظیمی-پیمان حفیظی

 

هفته چهارم لیگ برتر – سه شنبه ۲ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان ۳-مس سونگون ۳
تمام
اهورا: امیر شجاعی(۲)-فخرالدین موسوی مس:سعید مومنی-محمدرضا پیکان-توحید لطفی
اخراج رضا شایان پور بازیکن اهورا

 

هفته جهارم لیگ برتر – پنجشنبه- ۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند ۸-پارسیان ۳ تمام
گیتی:سعیداحمدعباسی(۴)-مسلم اولادقباد-علیرضا جوان(۲)-محمد زارعی/پارسیان:امین مجیدی پور(۳)

 

هفته چهارم لیگ برتر – جمعه- ۵تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ شهروند ساری۱ – ارژن شیراز ۲ تمام
شهروند:جعفرنجفی(گل به خودی)/ارژن:مهدی زاهدی-محمدزارعی
۱۸ شهرداری ساوه ۲–مقاومت قرچک ۱ تمام
شهرداری:ابراهیم حاجتی(۲)/مقاومت:محمودی
۱۸:۳۰ سوهان قم ۰-سن ایچ ساوه ۰ تمام
۱۸ حفاری اهواز ۲-آذرخش ۰ تمام
حفاری:شهاب طالبی-الیاس براتی
۱۸ مقاومت البرز ۲- فرش آرا ۱ تمام
مقاومت:محمدزاده/فرش:سروش احمدنیا

 

هفته پنجم لیگ برتر-پنجشنبه-۱۸ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ پارسیان ۲-شهروند ساری۴ تمام
پارسیان:مسعودسعادتی-امین مجیدی پور/شهروند:سعیدبلباسی-مرادناظری(۲)-پژمان بهادیوند
۱۸ مقاومت قرچک۰-گیتی پسند۳ تمام
گیتی:مسلم اولادقباد-مهران عالیقدر(۲)
۱۸ ارژن شیراز ۵-اهورا بهبهان۱ تمام
ارژن:محمدزارعی(۲)-رضاجوانبخت-جعفرنجفی-حسن هاشمی
۱۸ سن ایچ ساوه۶-شهرداری ساوه ۳ تمام
سن ایچ:علی مروتی(۲)-مسلم رستمی(۲)-رشیدقلی پور-مهدی مصطفایی/شهرداری:علی ابراهیمی(۲)-ابراهیم حاجتی
۱۸ فرش آرا ۱-سوهان محمدسیما ۲ تمام
فرش:هادی احمدی/سوهان:وفایی
۱۸:۲۰ آذرخش ۱-مقاومت البرز ۱ تمام
آذرخش:میلادقنبرزاده/مقاومت:محسن محمدزاده

دیدار تیم های مس سونگون و حفاری اهواز به دلیل حضور مس در جام باشگاه های آسیا قرار است ۲۶ مهر برگزار شود.

هفته ششم لیگ برتر –پنج شنبه ۲۵ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ اهورا بهبهان ۳- شهروند ساری ۴ تمام
اهورا:رضا شایان پور(۲)-امیرشجاعی/شهروند:طاها مرتضوی-سعیدبلباسی-امیرحسین رسولی-مرتضی عظیمایی
۱۸ مقاومت قرچک ۲-پارسان شهر قدس ۱ تمام مقاومت:علی محب علیان-محمد گراوند/پارسیان:مهردادکریمی
۱۸ گیتی پسند اصفهان ۴-سن ایچ ساوه ۲ تمام گیتی:سعیداحمدعباسی-علیرضاجوان-مهران عالیقدر-محمد شجری/ سن ایچ:جواد اصغری مقدم(۲)
هفته ششم لیگ برتر – جمعه ۲۶ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ حفاری ۱- ارژن‌ شیراز ۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی/ ارژن: رضا جوان بخت
۱۸
شهرداری ساوه ۲- فرش‌آرا ۴ تمام شهرداری:علی ابراهیمی(۲)/ فرش:سروش احمدنیا-علی رستمی-مجید خزایی-عیدی
۱۸
سوهان قم۶- آذرخش یک تمام
سوهان:ناصر اطمینان(۳)-روح الله ایثاری-گل به خودی-شنوفی/ آذرخش:مصطفی طیبی
هفته ششم لیگ برتر- شنبه ۲۷ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸
مقاومت البرز ۴- مس سونگون۲
تمام
مقاومت:سعید سروری(۳)/ مس:
هفته هفتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۷-سوهان محمد سیما قم ۲ تمام مس:عزتی-پیکان،فخیم(۳)،لطفی،نصیری/قم: محسن بخشی(۲)
۱۸ آذرخش بندرعباس۲- شهردارس ساوه ۲ تمام آذرخش: امین نصرالله زاده،علی عابدین/ ساوه: علی کیایی،نصراله مومن
هفته هفتم لیگ برتر-جمعه؛ ۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ فرش آرا مشهد ۱- گیتی پسند ۴ تمام فرش‌آرا: دهقان نژاد/گیتی:عالیقدر(۲)، جاوید، کاظمی
۱۸ پارسیان ۸-اهورا بهبهان ۳ تمام پارسیان:مجیدی‌پور(۳)،گلشنی(۳)،سعادتی/اهورا:شجاعی
۱۸ شهروند ساری ۴- حفاری اهواز ۴ تمام ساری: ناظری،رسولی،مرتضوی،بهادیوند/حفاری:کاظمی، رفیعی پور(۲)،بلباسی(گل‌بخودی)
۱۸ ارژن شیراز ۵-مقاومت البرز۰ تمام ارژن: برمشوری،زارعی، نجفی،موسوی،زاهدی
۱۸ سن ایچ ساوه ۳-مقاومت قرچک ۱ تمام ساوه:سپندار(۲)،حنیفی/ قرچک: محمد طاهری
هفته هشتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۸ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ شهرداری ساوه ۳ -مس ۴ تمام ساوه: کیایی،وطنخواه/ مس:فرهاد فخیم(۲)،ابوالقاسم عروجی،علیرضاعسگری
۱۸ سوهان محمد سیما ۳- ارژن ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری(۲)/ارژن:میثم برمشوری(۲)
هفته هشتم لیگ برتر-جمعه؛ ۹ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک ۲-فرش آرا۰ تمام
مقاومت:مصطفی ظریفیان-محمد گراوند
۱۸ مقاومت البرز۱ -شهروند ۳ تمام
مقاومت:محسن باغشینی/شهروند:پژمان بهادیوند-شهرام شریف زاده
۱۸ گیتی پسند ۵-آذرخش ۴ تمام گیتی:سعیدافشار-مهدی جاوید(۲)-سعیدعباسی(۲)/آذرخش:مهردادقنبرزاده-نصرالله زاده-عابدین-بنی اسدی
۱۸ حفاری ۳- اهورا بهبهان ۲ تمام
حفاری:علیرضارفیعی-احسان متول(گل به خودی)-شهاب طالبی/اهورا:حجت مسیحی(۲)
۱۸ سن ایچ ساوه۳- پارسیان۲ تمام
سن ایچ:مهدی کریمی-نادرحنیفی(۲)/پارسیان:مهردادکریمی-ابوالفضل حسینی
هفته نهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱۵ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۴-گیتی پسند ۳ تمام
مس:مرتضی عزتی-فرهادفخیم-علیرضاعسگری-قاسم عروجی/گیتی:مهدی جاوید-سعیداحمدعباسی-محمدشجری
هفته نهم لیگ برتر-جمعه؛ ۱۶ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان۳- مقاومت البرز۸ تمام
اهورا:مسیحی(۲)-مادری/مقاومت:خیام(۳)- محمدزاده-باغشینی-سهیلی مقدم-کدخدایی- داوودی
۱۸:۲۵ فرش ارا ۴-سن ایچ ساوه۱ تمام
فرش:علی رستمی-مجیدخزایی-کمال کهندل/سن ایچ:مجیدحاجی بنده
۱۸ آذرخش ۳- مقاومت قرچک۱ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مصطفی طیبی/محمدنجف سنگی
۱۸ شهروند ساری۷- سوهان قم۱ تمام
شهروند:مرادناظری(۲)-امیرحسین رسولی-رضا امانی-طاها مرتضوی-علی رهنما-کیانوش شیرپور/سوهان:روح الله ایثاری
۱۸:۲۰ پارسیان۳ – حفاری اهواز۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور(۲)-ابوالفضل حسینی/حفاری:شهاب طالبی-حمیدبخشی(گل به خودی)-الیاس براتی
۱۸ ارژن شیراز۲-شهرداری ساوه۲ تمام
ارژن:میثم برمشوری-جعفرنجفی

 

*هفته  دهم
پنجشنبه ۲۲/۶/۹۷-ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-لبنیات ارژن شیراز-پیروزی- اصفهان
شهرداری ساوه-شهروند ساری- فجر- ساوه
*هفته  دهم- جمعه۲۳/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
سن ایچ ساوه-آذرخش بندرعباس-فجر-ساوه
سوهان محمد سیما قم-اهورا بهبهان-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-مس سونگون ورزقان-شهدا هفتم تیر-قرچک
مقاومت البرز- شرکت ملی حفاری ایران- انقلاب- کرج
فرش آرا مشهد- پارسیان شهر قدس-شهید بهشتی- مشهد
*هفته یازدهم
جمعه ۶/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-مقاومت البرز-الغدیر- تهران
آذرخش بندرعباس- فرش ارا مشهد-فجر- بندرعباس
شرکت ملی حفاری ایران-سوهان محمد سیما قم-امام رضا(ع)-اهواز
مس سونگون ورزقان- سن ایچ ساوه- شهید پور شریفی-تبریز
اهورا بهبهان-شهرداری ساوه- علی ابن ابی طالب-بهبهان
لبنیات ارژن شیراز-مقاومت قرچک- شهید ابوالفتحی-شیراز
شهروند ساری- گیتی پسند اصفهان-شهید سید رسول حسینی- ساری
*هفته دوازدهم
پنجشنبه۱۲/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
آذرخش بندرعباس-پارسیان شهر قدس-فجر- بندرعباس
سوهان محمد سیما قم-مقاومت البرز-شهید حیدریان-قم
فرش آرا مشهد-مس سونگون ورزقان-شهید بهشتی- مشهد
شهرداری ساوه-شرکت ملی حفاری ایران- فجر-ساوه
سن ایچ ساوه-لبنیات ارژن شیراز-فجر- ساوه
گیتی پسند اصفهان-اهورا بهبهان-پیروزی- اصفهان
مقاومت قرچک-شهروند ساری- شهدا هفتم تیر-قرچک
*هفته سیزدهم
پنجشنبه ۱۹/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-سوهان محمد سیما قم-الغدیر- تهران
مس سونگون ورزقان-آذرخش بندرعباس- شهید پور شریفی- تبریز
مقاومت البرز- شهرداری ساوه- انقلاب- کرج
لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد-شهید ابوالفتحی-شیراز
شرکت ملی حفاری ایران- گیتی پسند اصفهان-امام رضا- اهواز
شهروند ساری- سن ایچ ساوه-شهید سید رسول حسینی-ساری
اهورا بهبهان- مقاومت قرچک-علی ابن ابی طالب-بهبهان
*پنجشنبه ۲۶/۷/۹۷- معوقه هفته پنجم-ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-شرکت ملی حفاری ایران-شهید پورشریفی- تبریز

 

Print Friendly
0

صفحه اصلی » برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات