برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

هفته اول لیگ برتر- پنجشنبه ۱۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ فرش آرا ۶- شهروند ۲
تمام فرش:سروش احمدنیا-علی ابراهیمی(۲)-صابرخوش نما-میثم ایلانلو-علی رستمی/شهروند:علی رهنما-طاها مرتضوی
هفته اول لیگ برتر- جمعه ۱۵ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷:۴۰ مقاومت قرچک ۲– حفاری ۵ تمام
مقاومت:حمیدپورجاوید-محمدنجف زندی/حفاری:علیرضا رفیعی پور-شهاب طالبی-پیمان حفیظی(۲)-وحید کاظمی
۱۸ آذرخش۴– ارژن فارس ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مهرداد قنبرزاده-سیدمصطفی فخری(گل به خودی)/ارژن:محمدزارعی(۲)-حمیدقهرمانی
۱۸ گیتی پسند ۲– مقاومت البرز یک تمام
گیتی:علیرضا جوان-مهران عالیقدر/مقاومت:فرشاد کلاه کج
۱۸ پارسیان ۲– مس سونگون ۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور-ناصرحاجی/مس:سعیدتقی زاده(۲)-بهمن جعفری
۱۸ سن ایچ ساوه ۳– اهورا بهبهان صفر تمام
سن ایچ:علی مروتی-رشید قلی پور-جواد اصغری مقدم
هفته اول لیگ برتر- شنبه ۱۶ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸:۴۰ شهرداری ساوه صفر – سوهان قم ۲
تمام سوهان:روح الله ایثاری-طاها نعمتیان
*هفته دوم
هفته دوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۱ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ارژن شیراز یک-مس سونگون یک تمام ارژن:اسحاق سورغالی/ مس:مسعود آستانه
۱۸ شهروند ساری۴- آذرخش۲ تمام
شهروند: شیرپور-سالاری-عظیمایی-شریف زاده/ آذرخش:نصرالله زاده-زاهدی اخراج بخشی مربی دروازبان ساری
۱۸ شهرداری ساوه۲-پارسیان۸ تمام
ساوه: صادقی-بابایی/پارسیان:حسینی-مجیدی(۲)-بیضایی(۲)-سعادتی(۲)-رضایی اخراج مجیدی بازیکن پارسیان

 

هفته دوم لیگ برتر – جمعه- ۲۲ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸  سوهان قم ۲-گیتی پسند ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی(۲)/گیتی پسند:محمدشجری-سعیداحمدعباسی
۱۸ مقاومت البرز یک- مقاومت قرچک یک تمام البرز:میثم خیام/قرچک:حمیدپورجاوید
۱۸ اهورا بهبهان ۵-فرش آرا۶ تمام اهورا:گل به خودی-احسان متولی-رضاشایان پور-سجادمسیحی-نعیم سیاری/فرش آرا:هادی احمدی(۲)-سروش احمدنیا-بهنام فعال-رحمان سارانی-علی ابراهیمی
۱۸ حفاری اهواز ۳-سن ایچ ساوه۲ تمام حفاری:بهزاد عظیمی-علیرضارفیعی-پیمان حفیظی/سن ایچ:نادرحنیفی-مهدی کریمی

 

*هفته سوم
هفته سوم لیگ برتر – چهارشنبه- ۲۷ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۳-شهروند ساری۲ تمام
مس:تقی زاده-فخیم(۲)/شهروند: شیرپور-رسولی

 

هفته سوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۸ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶-شهرداری ساوه ۰ تمام گیتی:محمد طاهری-سعید عباسی(۳)-اولادقباد- عالیقدر
۱۸ آذرخش بندرعباس ۳-اهورا ۱  تمام آذرخش: علی عابدین(۲)- امین نصراله زاده/ اهورا: فخرالدین موسوی پور

 

هفته سوم لیگ برتر – جمعه- ۲۹ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک یک-سوهان محمد سیما قم یک تمام
مقاومت:علی محب/سوهان:سعیدقاسمی
۱۸ پارسیان شهرقدس ۲-ارژن شیراز۶ تمام
پارسیان:مهرداد کریمی-ناصر حاجی ارژن:جعفرنجفی(۳)-مصطفی فخری(۲)-سیدعلیرضاموسوی
۱۸ سن ایچ ساوه یک-مقاومت البرز یک تمام
سن ایچ:رشید قلی پور/مقاومت:علیرضا محمودی
۱۸ فرش آرا مشهد ۳-حفاری خوزستان ۳ تمام
فرش:میثم اینانلو-رحمان سارانی-مجیدخزایی/حفاری:شهاب طالبی-بهزاد عظیمی-پیمان حفیظی

 

هفته چهارم لیگ برتر – سه شنبه ۲ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان ۳-مس سونگون ۳
تمام
اهورا: امیر شجاعی(۲)-فخرالدین موسوی مس:سعید مومنی-محمدرضا پیکان-توحید لطفی
اخراج رضا شایان پور بازیکن اهورا

 

هفته جهارم لیگ برتر – پنجشنبه- ۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند ۸-پارسیان ۳ تمام
گیتی:سعیداحمدعباسی(۴)-مسلم اولادقباد-علیرضا جوان(۲)-محمد زارعی/پارسیان:امین مجیدی پور(۳)

 

هفته چهارم لیگ برتر – جمعه- ۵تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ شهروند ساری۱ – ارژن شیراز ۲ تمام
شهروند:جعفرنجفی(گل به خودی)/ارژن:مهدی زاهدی-محمدزارعی
۱۸ شهرداری ساوه ۲–مقاومت قرچک ۱ تمام
شهرداری:ابراهیم حاجتی(۲)/مقاومت:محمودی
۱۸:۳۰ سوهان قم ۰-سن ایچ ساوه ۰ تمام
۱۸ حفاری اهواز ۲-آذرخش ۰ تمام
حفاری:شهاب طالبی-الیاس براتی
۱۸ مقاومت البرز ۲- فرش آرا ۱ تمام
مقاومت:محمدزاده/فرش:سروش احمدنیا

 

هفته پنجم لیگ برتر-پنجشنبه-۱۸ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ پارسیان ۲-شهروند ساری۴ تمام
پارسیان:مسعودسعادتی-امین مجیدی پور/شهروند:سعیدبلباسی-مرادناظری(۲)-پژمان بهادیوند
۱۸ مقاومت قرچک۰-گیتی پسند۳ تمام
گیتی:مسلم اولادقباد-مهران عالیقدر(۲)
۱۸ ارژن شیراز ۵-اهورا بهبهان۱ تمام
ارژن:محمدزارعی(۲)-رضاجوانبخت-جعفرنجفی-حسن هاشمی
۱۸ سن ایچ ساوه۶-شهرداری ساوه ۳ تمام
سن ایچ:علی مروتی(۲)-مسلم رستمی(۲)-رشیدقلی پور-مهدی مصطفایی/شهرداری:علی ابراهیمی(۲)-ابراهیم حاجتی
۱۸ فرش آرا ۱-سوهان محمدسیما ۲ تمام
فرش:هادی احمدی/سوهان:وفایی
۱۸:۲۰ آذرخش ۱-مقاومت البرز ۱ تمام
آذرخش:میلادقنبرزاده/مقاومت:محسن محمدزاده
معوقه هفته پنجم لیگ برتر-پنجشنبه ؛ ۲۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ مس سونگون ۴ – حفاری اهواز صفر
تمام مس: حمید احمدی، مرتضی عزتی، بابک نصیری، قاسم عروجی
هفته ششم لیگ برتر –پنج شنبه ۲۵ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ اهورا بهبهان ۳- شهروند ساری ۴ تمام
اهورا:رضا شایان پور(۲)-امیرشجاعی/شهروند:طاها مرتضوی-سعیدبلباسی-امیرحسین رسولی-مرتضی عظیمایی
۱۸ مقاومت قرچک ۲-پارسان شهر قدس ۱ تمام مقاومت:علی محب علیان-محمد گراوند/پارسیان:مهردادکریمی
۱۸ گیتی پسند اصفهان ۴-سن ایچ ساوه ۲ تمام گیتی:سعیداحمدعباسی-علیرضاجوان-مهران عالیقدر-محمد شجری/ سن ایچ:جواد اصغری مقدم(۲)
هفته ششم لیگ برتر – جمعه ۲۶ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ حفاری ۱- ارژن‌ شیراز ۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی/ ارژن: رضا جوان بخت
۱۸
شهرداری ساوه ۲- فرش‌آرا ۴ تمام شهرداری:علی ابراهیمی(۲)/ فرش:سروش احمدنیا-علی رستمی-مجید خزایی-عیدی
۱۸
سوهان قم۶- آذرخش یک تمام
سوهان:ناصر اطمینان(۳)-روح الله ایثاری-گل به خودی-شنوفی/ آذرخش:مصطفی طیبی
هفته ششم لیگ برتر- شنبه ۲۷ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸
مقاومت البرز ۴- مس سونگون۲
تمام
مقاومت:سعید سروری(۳)/ مس:
هفته هفتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۷-سوهان محمد سیما قم ۲ تمام مس:عزتی-پیکان،فخیم(۳)،لطفی،نصیری/قم: محسن بخشی(۲)
۱۸ آذرخش بندرعباس۲- شهردارس ساوه ۲ تمام آذرخش: امین نصرالله زاده،علی عابدین/ ساوه: علی کیایی،نصراله مومن
هفته هفتم لیگ برتر-جمعه؛ ۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ فرش آرا مشهد ۱- گیتی پسند ۴ تمام فرش‌آرا: دهقان نژاد/گیتی:عالیقدر(۲)، جاوید، کاظمی
۱۸ پارسیان ۸-اهورا بهبهان ۳ تمام پارسیان:مجیدی‌پور(۳)،گلشنی(۳)،سعادتی/اهورا:شجاعی
۱۸ شهروند ساری ۴- حفاری اهواز ۴ تمام ساری: ناظری،رسولی،مرتضوی،بهادیوند/حفاری:کاظمی، رفیعی پور(۲)،بلباسی(گل‌بخودی)
۱۸ ارژن شیراز ۵-مقاومت البرز۰ تمام ارژن: برمشوری،زارعی، نجفی،موسوی،زاهدی
۱۸ سن ایچ ساوه ۳-مقاومت قرچک ۱ تمام ساوه:سپندار(۲)،حنیفی/ قرچک: محمد طاهری
هفته هشتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۸ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ شهرداری ساوه ۳ -مس ۴ تمام ساوه: کیایی،وطنخواه/ مس:فرهاد فخیم(۲)،ابوالقاسم عروجی،علیرضاعسگری
۱۸ سوهان محمد سیما ۳- ارژن ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری(۲)/ارژن:میثم برمشوری(۲)
هفته هشتم لیگ برتر-جمعه؛ ۹ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک ۲-فرش آرا۰ تمام
مقاومت:مصطفی ظریفیان-محمد گراوند
۱۸ مقاومت البرز۱ -شهروند ۳ تمام
مقاومت:محسن باغشینی/شهروند:پژمان بهادیوند-شهرام شریف زاده
۱۸ گیتی پسند ۵-آذرخش ۴ تمام گیتی:سعیدافشار-مهدی جاوید(۲)-سعیدعباسی(۲)/آذرخش:مهردادقنبرزاده-نصرالله زاده-عابدین-بنی اسدی
۱۸ حفاری ۳- اهورا بهبهان ۲ تمام
حفاری:علیرضارفیعی-احسان متول(گل به خودی)-شهاب طالبی/اهورا:حجت مسیحی(۲)
۱۸ سن ایچ ساوه۳- پارسیان۲ تمام
سن ایچ:مهدی کریمی-نادرحنیفی(۲)/پارسیان:مهردادکریمی-ابوالفضل حسینی
هفته نهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱۵ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۴-گیتی پسند ۳ تمام
مس:مرتضی عزتی-فرهادفخیم-علیرضاعسگری-قاسم عروجی/گیتی:مهدی جاوید-سعیداحمدعباسی-محمدشجری
هفته نهم لیگ برتر-جمعه؛ ۱۶ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان۳- مقاومت البرز۸ تمام
اهورا:مسیحی(۲)-مادری/مقاومت:خیام(۳)- محمدزاده-باغشینی-سهیلی مقدم-کدخدایی- داوودی
۱۸:۲۵ فرش ارا ۴-سن ایچ ساوه۱ تمام
فرش:علی رستمی-مجیدخزایی-کمال کهندل/سن ایچ:مجیدحاجی بنده
۱۸ آذرخش ۳- مقاومت قرچک۱ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مصطفی طیبی/محمدنجف سنگی
۱۸ شهروند ساری۷- سوهان قم۱ تمام
شهروند:مرادناظری(۲)-امیرحسین رسولی-رضا امانی-طاها مرتضوی-علی رهنما-کیانوش شیرپور/سوهان:روح الله ایثاری
۱۸:۲۰ پارسیان۳ – حفاری اهواز۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور(۲)-ابوالفضل حسینی/حفاری:شهاب طالبی-حمیدبخشی(گل به خودی)-الیاس براتی
۱۸ ارژن شیراز۲-شهرداری ساوه۲ تمام
ارژن:میثم برمشوری-جعفرنجفی

 

هفته دهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۲۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶ -ارژن شیراز ۲ تمام
گیتی:محمدشجری-مهدی جاوید(۳)-کشاورز-عباسی/ارژن:موسوی-قهرمانی
۱۸ شهرداری ساوه ۱ -شهروند ۴ تمام
شهرداری:علی کیایی/شهروند:مرادناظری(۲)-شریف زاده،رضا امانی
هفته دهم لیگ برتر-جمعه؛ ۲۳ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان محمد سیما ۷ -اهورا ۵ تمام
سوهان: بخشی- وفایی(۳)-اطمینان-مینویی(گل به خودی)-محمدکوهستانی/اهورا:مسیحی(۳)-شجاعی- مادری
۱۶ مقاومت البرز ۲ – حفاری ۱ تمام
مقاومت:سعید سروری-میثم خیام/حفاری:الیاس براتی
۱۷ فرش آرا ۳ – پارسیان ۲ تمام
فرش آرا:سروش احمدنیا-هادی احمدی-محمدعیدی/پارسیان:محمدبیضایی نژاد-حمیدبخشی فر
۱۸ مقاومت قرچک ۱ -مس ۵ تمام
مقاومت:محمدنجف زندی/مس:ابوالقاسم عروجی-بابک نصیری-فرهادفخیم(۳)
۱۸ سن ایچ ساوه ۷ -آذرخش۴ تمام
سن ایچ:فرشیدنادری(۳)-مهدی کریمی-جواداصغری مقدم-محمدجامع-حمیدرشیدی/آذرخش:میلادقنبرزاده(۲)-امین نصرالله زاده-نادرحنیفی(گل به خودی)
هفته یازدهم- جمعه ۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۱ – سن ایچ ۱ تمام
مس:سعیدتقی زاده/سن ایچ:رضا سپندار
۱۶:۱۵ شهروند ۳- گیتی پسند ۲ تمام شهروند:طاها مرتضوی-مرادناظری-مهران عالیقدر(گل به خودی)/گیتی:سعیدعباسی-مهدی جاوید
۱۷:۳۰ پارسیان ۴-مقاومت البرز ۳ تمام
پارسیان: محمد بیضایی(۲)،پوریا گلشنی،مهدی رضاییان/ مقاومت:محسن باغشینی(۲)-علیرضا محمودی
۱۷ حفاری ۷-سوهان قم ۲ تمام حفاری:شهاب طالبی(۲)-پیمان حفیظی-وحیدکاظمی(۲)-حسین فهیمی-الیاس براتی/سوهان:روح الله ایثاری-فرهادابراهیمی(گل به خودی)
۱۸ آذرخش ۱- فرش آرا ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین/فرش:علی ابراهیمی-سروش احمدنیا-کمال کهندل
۱۸ اهورا ۴- شهرداری ساوه ۴ تمام
اهورا:امیرشجاعی(۲)-حجت مسیحی(۲)/شهرداری:اسماعیل وطنخواه-آرش خلیل وند
۱۸ ارژن ۳- مقاومت قرچک۳ تمام
ارژن:اسحاق سورغالی(۲)-حمیدقهرمانی/قرچک:محمدطاهری
هفته دوازدهم- پنجشنبه ۱۲ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند ۸-اهورا بهبهان ۳ تمام
گیتی:جاوید(۴)-درخشانی-اولادقباد-احمدعباسی(۲)/اهورا:شایان پور-ظهرابی(۲)
۱۸ فرش آرا ۳-مس سونگون ۵ تمام
فرش:خزایی-ابراهیمی(۲)/مس:احمدی(۲)-عزتی-عسکری-فخیم
۱۸ سوهان قم ۲-مقاومت البرز ۲ تمام
سوهان:اطمینان(۲)/مقاومت:محمدی-ابوالقاسمی فرد
۱۸ شهرداری ساوه ۳- حفاری ۳ تمام
شهرداری:بابایی(۲)-مومن/حفاری:رفیعی پور-دهدار-فهیمی
۱۸ آذرخش ۳-پارسیان ۱ تمام
آذرخش:نصرالله زاده-بنی اسدی-طیبی/پارسیان:حسینی
۱۸ مقاومت قرچک ۴-شهروند ۳ تمام
مقاومت:محمودی(۴)/شهروند:ره انجام(۲)-ناظری
هفته دوازدهم- جمعه ۱۳ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ سن ایچ ساوه ۳-ارژن شیراز یک تمام ساوه: مجید حاجی بنده(۲)، محمد جامع/ ارژن: حمید قهرمانی
هفته سیزدهم لیگ برتر- پنجشنبه ۱۹ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان ۲- مقاومت قرچک ۲ تمام اهورا: شجاعی، مسیحی/قرچک: طاهری، گرایلو
۱۷ مقاومت البرز ۶- شهرداری ساوه ۳ تمام البرز: خدادادی، عبدالقاسمی، خیام(۲)،محمدزاده، سهیلی
۱۷ ارژن شیراز ۲- فرش آرا مشهد ۳ تمام ارژن:زارعی،قهرمانی/ فرش آرا: رستمی، ایلانلو،ابراهیمی
۱۸ مس سونگون ۶- آذرخش ۴
تمام مس: احمدی(۲)، نعمتوند، عزتی،فخیم،عروجی/ آذرخش: نصرالله، جعفری(۲)، طیبی  –
۱۸ حفاری اهواز ۲- گیتی پسند ۳ تمام حفاری:طالبی(۲)/ گیتی: عباسی، عالیقدر،جاوید
۱۸ شهروند ساری ۳- سن ایچ ساوه ۲ تمام ساری: اسماعیلی، ره انجام(۲)/ ساوه: سپندار،مهدی کریمی
۱۸ پارسیان شهرقدس ۲-سوهان قم ۳ تمام پارسیان: بیضایی نژاد(۲)/ قم:کوهستانی(۲)،ایثاری
هفته چهاردهم لیگ برتر- جمعه ۱۱ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهروند ساری ۲-فرش آرا ۴ تمام
شهروند:طاها مرتضوی-حمیدرضا ره انجام/فرش:علی بهلولی-سروش احمدنیا-سروش احمدنیا-مجیدخزایی
۱۶ مس سونگون ۷ -پارسیان ۲ تمام
مس:سعیدتقی زاده-فرهادفخیم(۲)-عزتی(۳)/پارسیان:مسعودسعادتی-حسین سلطانی
۱۶ ارژن شیراز ۱-آذرخش ۳ تمام
ارژن:رضا جوانبخت/آذرخش:سینااحمدیان-میلادچراغی(۲)
۱۶ مقاومت البرز ۳-گیتی پسند ۴ تمام
مقاومت:سعیدسروری-میثم خیام-علیرضا محمودی/گیتی:گل به خودی-مهران عالیقدر-سعیدافشار-مهدی جاوید
۱۶ حفاری ۳- مقاومت قرچک ۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی(۲)-الیاس براتی/مقاومت:مصطفی ظریفیان
۱۶ اهورا بهبهان ۲-سن ایچ ساوه ۲ تمام
اهورا:رضاشایان پور-سعیداسمی زاده/سن ایچ:وحید شفیعی-رضا اسپندار
۱۶ سوهان قم ۵-شهرداری ساوه ۴ تمام
سوهان:گل به خودی-علیرضا وفایی-سیدحسین رضوی-سیدمصطفی موسوی-روح الله ایثاری/شهرداری:علی خلیلوند(۲) ابراهیم حسنی- میثم نوری(شهرداری)

هفته پانزدهم

جمعه ۱۸ آبان- ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس- شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان- ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس- شهروند ساری

گیتی پسند اصفهان- سوهان محمد سیمای قم

مقاومت قرچک- مقاومت البرز

فرش آرای مشهد- اهورای بهبهان

سن ایچ ساوه- حفاری خوزستان

هفته شانزدهم

پنجشنبه ۲۴ آبان- ساعت ۱۶

شهروند ساری-مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه-گیتی پسند اصفهان

سوهان محمد سیمای قم- مقاومت قرچک

اهورا بهبهان-آذرخش بندرعباس

ارژن شیراز-پارسیان شهرقدس

مقاومت البرز- سن ایچ ساوه

حفاری خوزستان-فرش آرای مشهد

هفته هفدهم

جمعه ۲ آذر- ساعت ۱۶

مس سونگون ورزقان-اهورا بهبهان

پارسیان شهر قدس- گیتی پسند اصفهان

ارژن شیراز- شهروند ساری

مقاومت قرچک-شهرداری ساوه

سن ایچ ساوه- سوهان محمد سیما قم

آذرخش بندرعباس- حفاری خوزستان

فرش آرای مشهد- مقاومت البرز

هفته هجدهم

پنجشنبه ۸ آذر- ساعت ۱۶

شهروند ساری- پارسیان شهر قدس

گیتی پسند اصفهان-مقاومت قرچک

اهورا بهبهان- ارژن شیراز

شهرداری ساوه – سن ایچ ساوه

سوهان محمد سیما قم- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز- آذرخش بندرعباس

حفاری خوزستان- مس سونگون ورزقان

هفته نوزدهم

یکشنبه ۱۸ آذر- ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس- مقاومت قرچک

شهروند ساری- اهورا بهبهان

سن ایچ ساوه- گیتی پسند اصفهان

ارزن شیراز- حفاری خوزستان

فرش آرای مشهد- شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان- مقاومت البرز

آذرخش بندرعباس- سوهان محمد سیمای قم

هفته بیستم

شنبه ۲۴ آذر-ساعت ۱۶

سوهان محمد سیمای قم- مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه- آذرخش بندرعباس

حفاری خوزستان- شهروندساری

گیتی پسند اصفهان- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز- ارژن شیراز

مقاومت قرچک- سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان- پارسیان شهر قدس

هفته بیست و یکم

جمعه ۳۰ آذر-ساعت ۱۶

مس سونگون- شهرداری ساوه

ارژن شیراز- سوهان محمد سیمای قم

فرش آرای مشهد- مقاومت قرچک

شهروند ساری- مقاومت البرز

آذرخش بندرعباس- گیتی پسند اصفهان

اهورا بههبان-حفاری خوزستان

پارسیان شهر قدس- سن ایچ ساوه

هفته بیست و دوم

چهارشنبه ۵ دی ماه- ساعت ۱۶

گیتی پسند اصفهان- مس سونگون ورزقان

سن ایچ ساوه- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز- اهورا بهبهان

مقاومت قرچک- آذرخش بندرعباس

سوهان محمد سیمای قم- شهروند ساری

حفاری خوزستان- پارسیان شهرقدس

شهرداری ساوه-ارژن شیراز

هفته بیست و سوم

سه شنبه ۱۱ دی ماه- ساعت ۱۶

ارزن شیراز- گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری- شهرداری اسوه

آذرخش بندرعباس- سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان- سوهان محمد سیمای قم

مس سونگون ورزقان- مقاومت قرچک

حفاری خوزستان- مقاومت البرز

پارسیان شهرقدس- فرش آرای مشهد

هفته بیست و چهارم

یکشنبه ۱۶ دی ماه – ساعت ۱۶

مقاومت البرز- پارسیان شهرقدس

فرش آرای مشهد- آذرخش بندرعباس

سوهان محمد سیمای قم- حفاری خوزستان

سن ایچ ساوه- مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه- اهورا بهبهان

مقاومت قرچک- ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان- شهروند ساری

هفته بیست و پنجم

جمعه ۲۱ دی ماه – ساعت ۱۶

پارسیان شهرقدس- آذرخش بندرعباس

مقاومت البرز- سوهان محمد سیمای قم

مس سونگون ورزقان- فرش آرای مشهد

حفاری خوزستان- شهرداری ساوه

ارزن شیراز سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان- گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری- مقاومت قرچک

هفته بیست و ششم

پنجشنبه ۲۷ دیماه- ساعت ۱۶

سوهان محمد سیمای قم- پارسیان شهر قدس

سن ایچ ساوه -شهروند ساری

شهرداری ساوه- مقاومت البرز

فرش آرای مشهد-ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان- حفاری خوزستان

آذرخش بندرعباس- مس سونگون ورزقان

مقاومت قرچک- اهورا بهبهان

 

Print Friendly
0

صفحه اصلی » برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

نظر دهید

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات