برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

هفته اول لیگ برتر- پنجشنبه ۱۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ فرش آرا ۶- شهروند ۲
تمام فرش:سروش احمدنیا-علی ابراهیمی(۲)-صابرخوش نما-میثم ایلانلو-علی رستمی/شهروند:علی رهنما-طاها مرتضوی
هفته اول لیگ برتر- جمعه ۱۵ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷:۴۰ مقاومت قرچک ۲– حفاری ۵ تمام
مقاومت:حمیدپورجاوید-محمدنجف زندی/حفاری:علیرضا رفیعی پور-شهاب طالبی-پیمان حفیظی(۲)-وحید کاظمی
۱۸ آذرخش۴– ارژن فارس ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مهرداد قنبرزاده-سیدمصطفی فخری(گل به خودی)/ارژن:محمدزارعی(۲)-حمیدقهرمانی
۱۸ گیتی پسند ۲– مقاومت البرز یک تمام
گیتی:علیرضا جوان-مهران عالیقدر/مقاومت:فرشاد کلاه کج
۱۸ پارسیان ۲– مس سونگون ۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور-ناصرحاجی/مس:سعیدتقی زاده(۲)-بهمن جعفری
۱۸ سن ایچ ساوه ۳– اهورا بهبهان صفر تمام
سن ایچ:علی مروتی-رشید قلی پور-جواد اصغری مقدم
هفته اول لیگ برتر- شنبه ۱۶ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸:۴۰ شهرداری ساوه صفر – سوهان قم ۲
تمام سوهان:روح الله ایثاری-طاها نعمتیان
*هفته دوم
هفته دوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۱ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ارژن شیراز یک-مس سونگون یک تمام ارژن:اسحاق سورغالی/ مس:مسعود آستانه
۱۸ شهروند ساری۴- آذرخش۲ تمام
شهروند: شیرپور-سالاری-عظیمایی-شریف زاده/ آذرخش:نصرالله زاده-زاهدی اخراج بخشی مربی دروازبان ساری
۱۸ شهرداری ساوه۲-پارسیان۸ تمام
ساوه: صادقی-بابایی/پارسیان:حسینی-مجیدی(۲)-بیضایی(۲)-سعادتی(۲)-رضایی اخراج مجیدی بازیکن پارسیان

 

هفته دوم لیگ برتر – جمعه- ۲۲ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸  سوهان قم ۲-گیتی پسند ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی(۲)/گیتی پسند:محمدشجری-سعیداحمدعباسی
۱۸ مقاومت البرز یک- مقاومت قرچک یک تمام البرز:میثم خیام/قرچک:حمیدپورجاوید
۱۸ اهورا بهبهان ۵-فرش آرا۶ تمام اهورا:گل به خودی-احسان متولی-رضاشایان پور-سجادمسیحی-نعیم سیاری/فرش آرا:هادی احمدی(۲)-سروش احمدنیا-بهنام فعال-رحمان سارانی-علی ابراهیمی
۱۸ حفاری اهواز ۳-سن ایچ ساوه۲ تمام حفاری:بهزاد عظیمی-علیرضارفیعی-پیمان حفیظی/سن ایچ:نادرحنیفی-مهدی کریمی

 

*هفته سوم
چهارشنبه ۲۷/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان- شهروند ساری- شهید پور شریفی- تبریز
*هفته سوم-پنجشنبه۲۸/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-شهرداری ساوه- پیروزی- اصفهان
مقاومت قرچک- سوهان محمد سیما قم-شهدا هفتم تیر- قرچک
آذرخش بندرعباس-اهورا بهبان- فجر- بندرعباس
*هفته سوم-جمعه ۲۹/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-لبنیات ارژن شیراز- الغدیر- تهران
سن ایچ ساوه-مقاومت البرز-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد- شرکت ملی حفاری ایران-شهید بهشتی-مشهد
*هفته چهارم
سه شنبه ۲/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
اهورا بهبهان-مس سونگون ورزقان-علی بن ابی طالب- بهبهان
*هفته چهارم-جمعه ۵/۵/۹۷-ساعت۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-پارسیان شهر قدس-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری- لبنیات ارژن شیراز- شهید سید رسول حسینی- ساری
شهرداری ساوه –مقاومت قرچک-فجر-ساوه
سوهان محمد سیما قم-سن ایچ ساوه- شهید حیدریان-قم
شرکت ملی حفاری ایران-آذرخش بندرعباس-امام رضا( ع)-اهواز
مقاوت البرز-فرش آرا مشهد- انقلاب- کرج
*هفته پنجم
پنجشنبه ۱۸/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهرقدس-شهروند ساری-الغدیر- تهران
مقاومت قرچک-گیتی پسند اصفهان-شهدا هفتم تیر- قرچک
لبنیات ارژن شیراز-اهورا بهبهان-شهید ابوالفتحی-شیراز
سن ایچ ساوه-شهرداری ساوه-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد-سوهان محمد سیما قم-شهید بهشتی-مشهد
آذرخش بندرعباس-مقاومت البرز-فجر- بندرعباس
مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران( به علت حضور باشگاه مس سونگون در جام باشگاه های آسیا، مسابقه فوق در ۲۶/۷/۹۷ برگزار می شود.)
*هفته ششم
پنجشنبه۲۵/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک-پارسان شهر قدس-شهدا هفتم تیر-قرچک
اهورا بهبهان-شهروند ساری- علی ابن ابی طالب- بهبهان
گیتی پسند اصفهان-سن ایچ ساوه-پیروزی- اصفهان
*هفته ششم-جمعه ۲۶/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران- لبنیات ارژن شیراز-امام رضا( ع)-اهواز
شهرداری ساوه- فرش ارا مشهد- فجر- ساوه
مقاومت البرز-مس سونگون ورزقان- انقلاب- کرج
سوهان محمد سیما قم-آذرخش بندرعباس- شهید حیدریان- قم
*هفته هفتم
پنجشنبه ۱/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-سوهان محمد سیما قم-شهید پورشریفی-تبریز
آذرخش بندرعباس- شهردارس ساوه-فجر- بندرعباس
*هفته هفتم- جمعه ۲/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهروند ساری- شرکت ملی حفاری ایران-شهید سید رسول حسینی- ساری
فرش آرا مشهد- گیتی پسند اصفهان-شهید بهشتی-مشهد
لبنیات ارژن شیراز-مقاومت البرز-شهید ابوالفتحی-شیراز
سن ایچ ساوه-مقاومت قرچک-فجر- ساوه
پارسیان شهر قدس-اهوارا بهبهان- الغدیر- تهران
*هفته  هشتم
پنجشنبه ۸/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهرداری ساوه-مس سونگون ورزقان-فجر- ساوه
سوهان محمد سیما قم-لبنیات ارژن شیراز-شهید حیدریان- قم
*هفته  هشتم-جمعه ۹/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک-فرش آرا مشهد-شهدا هفتم تیر- قرچک
مقاومت البرز-شهروند ساری- انقلاب – کرج
گیتی پسند اصفهان-آذرخش بندرعباس-پیروزی- اصفهان
شرکت ملی حفاری ایران- اهورا بهبهان-امام رضا( ع)- اهواز
سن ایچ ساوه پارسیان شهر قدس- فجر- ساوه
*هفته  نهم
پنجشنبه ۱۵/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-گیتی پسند اصفهان-شهید پور شریفی- تبریز
*هفته  نهم- جمعه ۱۶/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
فرش ارا مشهد-سن ایچ ساوه-شهید بهشتی-مشهد
اهورا بهبهان- مقاومت البرز- علی ابن ابی طالب-بهبهان
آذرخش بندرعباس- مقاومت قرچک-فجر- بندرعباس
شهروند ساری- سوهان محمد سیما قم-شهید سید رسول حسینی- ساری
پارسیان شهر قدس-شرکت مل یحفاری ایران- الغدیر- تهران
لبنیات ارژن شیراز-شهرداری ساوه- شهید ابوالفتحی-شیراز
*هفته  دهم
پنجشنبه ۲۲/۶/۹۷-ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-لبنیات ارژن شیراز-پیروزی- اصفهان
شهرداری ساوه-شهروند ساری- فجر- ساوه
*هفته  دهم- جمعه۲۳/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
سن ایچ ساوه-آذرخش بندرعباس-فجر-ساوه
سوهان محمد سیما قم-اهورا بهبهان-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-مس سونگون ورزقان-شهدا هفتم تیر-قرچک
مقاومت البرز- شرکت ملی حفاری ایران- انقلاب- کرج
فرش آرا مشهد- پارسیان شهر قدس-شهید بهشتی- مشهد
*هفته یازدهم
پنجشنبه ۵/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-مقاومت البرز-الغدیر- تهران
آذرخش بندرعباس- فرش ارا مشهد-فجر- بندرعباس
شرکت ملی حفاری ایران-سوهان محمد سیما قم-امام رضا(ع)-اهواز
مس سونگون ورزقان- سن ایچ ساوه- شهید پور شریفی-تبریز
اهورا بهبهان-شهرداری ساوه- علی ابن ابی طالب-بهبهان
لبنیات ارژن شیراز-مقاومت قرچم- شهید ابوالفتحی-شیراز
شهروند ساری- گیتی پسند اصفهان-شهید سید رسول حسینی- ساری
*هفته دوازدهم
پنجشنبه۱۲/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
آذرخش بندرعباس-پارسیان شهر قدس-فجر- بندرعباس
سوهان محمد سیما قم-مقاومت البرز-شهید حیدریان-قم
فرش آرا مشهد-مس سونگون ورزقان-شهید بهشتی- مشهد
شهرداری ساوه-شرکت ملی حفاری ایران- فجر-ساوه
سن ایچ ساوه-لبنیات ارژن شیراز-فجر- ساوه
گیتی پسند اصفهان-اهورا بهبهان-پیروزی- اصفهان
مقاومت قرچک-شهروند ساری- شهدا هفتم تیر-قرچک
*هفته سیزدهم
پنجشنبه ۱۹/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-سوهان محمد سیما قم-الغدیر- تهران
مس سونگون ورزقان-آذرخش بندرعباس- شهید پور شریفی- تبریز
مقاومت البرز- شهرداری ساوه- انقلاب- کرج
لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد-شهید ابوالفتحی-شیراز
شرکت ملی حفاری ایران- گیتی پسند اصفهان-امام رضا- اهواز
شهروند ساری- سن ایچ ساوه-شهید سید رسول حسینی-ساری
اهورا بهبهان- مقاومت قرچک-علی ابن ابی طالب-بهبهان
*پنجشنبه ۲۶/۷/۹۷- معوقه هفته پنجم-ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-شرکت ملی حفاری ایران-شهید پورشریفی- تبریز

 

Print Friendly
0

صفحه اصلی » برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات