صانعی: زمان پیشنهادی ایتالیا با برنامه های ما همخوانی نداشت

صانعی: زمان پیشنهادی ایتالیا با برنامه های ما همخوانی نداشت

مدیر فنی تیم ملی فوتسال درباره برگزاری بازی با ایتالیا گفت: با توجه به اینکه کشور ایتالیا ماه آگوست را برای برگزاری بازی دوستانه پیشنهاد داده بود، متاسفانه برنامه های ما در آن ماه تکمیل بود و در صدد آن هستیم تا زمان دیگری را پیشنهاد بدهیم.؛