فیلکوش: حضور خطیبی اهتمام به بومی‌گرایی در مس را بیشتر می‌کند/ اول فصل پیشنهاد مس را قبول نکردم

فیلکوش: حضور خطیبی اهتمام به بومی‌گرایی در مس را بیشتر می‌کند/ اول فصل پیشنهاد مس را قبول نکردم

گلر سابق مس سونگون گفت: با احترام به تمام تفکرات مدیران گذشته، باید اعتراف کرد که حضور رسول خطیبی در مدیرعاملی باشگاه اهتمام به بومی‌گرایی را در این تیم ریشه‌دار آذربایجان بیشتر خواهد کرد.