کشاورز:کار راحتی مقابل صنایع پشتیبان نداریم/هیئت مدیره گیتی پسند هم دوست دارد عباسی به اروپا برود

کشاورز:کار راحتی مقابل صنایع پشتیبان نداریم/هیئت مدیره گیتی پسند هم دوست دارد عباسی به اروپا برود

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: علی‌رغم میل باطنی و با توجه به اینکه به «سعید احمدعباسی» در طول فصل نیاز داشتم، فقط و فقط برای پیشرفت او با رفتنش به اسپانیا موافقت کردم.