مهران عالیقدر با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان پیوست.