تیم آذرخش بندرعباس بهترین تیم هفته هجدهم لیگ برتر شد.