شمسایی به کلانتری رفت!

شمسایی به کلانتری رفت!

یکی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر دستگیری وحید شمسایی منتشر کرده است. این در حالی است که شمسایی به همراه دبیری برای پیگیری گردن بند سرقت شده خود به کلانتری رفته بودند!؛