ماجراهای وحید و سعید

ماجراهای وحید و سعید

اشک های سعید احمدعباسی در آغوش وحید شمسایی پس از دریافت جوایز بهترین بازیکن و گلزن جام ملت ها آسیا جالب توجه بود.