با اتحاد استانی خراسان را صاحب دومین سهمیه لیگ‌برتری کردیم/ پنل ثبت قراردادهای ما ظهر باز شد، چطور به تهران می‌رفتیم؟/ در تیم چیپس روی بازیکنان بومی باز است

با اتحاد استانی خراسان را صاحب دومین سهمیه لیگ‌برتری کردیم/ پنل ثبت قراردادهای ما ظهر باز شد، چطور به تهران می‌رفتیم؟/ در تیم چیپس روی بازیکنان بومی باز است

مجتبی رنجوری گفت: با همدلی و اتحادی که درون استان شکل گرفت، خراسان را صاحب دومین سهمیه لیگ‌برتری کردیم که به آن می‌بالیم.

بقاء؟! سپاهان به کمتر از صدر لیگ‌برتر فوتسال قانع نیست/ روی نیمکت سپاهان نخواهم نشست/ تیم‌های دیگر فوتبال هم وارد فوتسال شوند

بقاء؟! سپاهان به کمتر از صدر لیگ‌برتر فوتسال قانع نیست/ روی نیمکت سپاهان نخواهم نشست/ تیم‌های دیگر فوتبال هم وارد فوتسال شوند

عضو هیات‌مدیره باشگاه فولاد سپاهان در پاسخ به اینکه این تیم در سال اول حضور آیا به دنبال بقاء خواهد بود گفت: همیشه گفته‌ام که هرگز به کمتر از قهرمانی فکر نمی‌کنم و همین امسال هم سپاهان به کمتر از صدر قانع نخواهد بود.