بدعهدی تیم‌های آمریکای جنوبی مسبوق به سابقه است/ بازی با آرژانتین باید تبدیل به قرارداد می‌شد/ شاید جایگزین ایران را از قبل مشخص کرده‌اند

بدعهدی تیم‌های آمریکای جنوبی مسبوق به سابقه است/ بازی با آرژانتین باید تبدیل به قرارداد می‌شد/ شاید جایگزین ایران را از قبل مشخص کرده‌اند

رئیس سابقه کمیته فوتسال گفت: از اتفاقاتی که برای بازی دوستانه ایران و آرژانتین افتاده ناراحت هستم اما بدعهدی تیم‌های آمریکای جنوبی هم مسبوق به سابقه است.