معتقد است تاکنون هرچه دارد از فوتسال است و تمام زندگیش‌ را مدیون این رشته می‌داند اما حاضر نیست اگر به عقب بازگشت همین راه را پیش بگیرد.