سازمان لیگ فوتسال نتیجه دیدار کاشی نیلوی اصفهان و مس سونگون ورزقان را اعلام کرد.