تیم های مقاومت شهرداری مشهد و شهرداری رشت با برتری در دو دیدار رفت و برگشت مقابل حریفانشان، به مرحله بعد صعود کردند.