کفاشیان : توسعه فوتسال پایه از مهمترین برنامه های کمیته فوتسال فیفا بود / ارائه گزارش وضعیت میزبانی کلمبیا و کویت

کفاشیان : توسعه فوتسال پایه از مهمترین برنامه های کمیته فوتسال فیفا بود / ارائه گزارش وضعیت میزبانی کلمبیا و کویت

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، علی کفاشیان-رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ابتدا سپ بلاتر-رئیس فدراسیون جهانی فوتبال-فیفا در نشست کمیته فوتسال به اعضا خیر مقدم گفت و درباره اهمیت فوتسال در جهان به نکاتی اشاره کرد. وی همچنین در این نشست از بازدید خود از ایران صحبت کرد و روند رو به رشد ورزش را