طاهری:تکلیف تیم قهرمان به هفته های آخر کشیده می شود/اگر شایسته قهرمانی بودیم قطعا این اتفاق خواهد افتاد

طاهری:تکلیف تیم قهرمان به هفته های آخر کشیده می شود/اگر شایسته قهرمانی بودیم قطعا این اتفاق خواهد افتاد

تمام بازیکنان تیم دبیری سابقه طولانی در پوشیدن پیراهن تیم ملی دارند و سالهاست در لیگ بازی می کنند، بازیکنانی مثل شمسایی، فخیم، اصغری مقدم و ... سالها در لیگ تجربه دارند و ما تیم دبیری را یک تیم قدرتمند در لیگ می دانیم.؛