به عشق ایران…

به عشق ایران…

تصاویری که در ادامه می بینید در جریان سفر تیم ملی به جام جهانی کوچک در سال 2010 شکار شده است.؛