افتخاری: مبلغ قرارداد خسوس کم نمی شود

افتخاری: مبلغ قرارداد خسوس کم نمی شود

رئیس کمیته فوتسال با بیان اینکه تمدید قراداد سرمربی تیم ملی بدون افزایش مبلغ تا سال 2016 قطعی است، گفت: خسوس کاندلاس خودش هم به نوعی اعتراف کرد که باید دستیارانش را تقویت کند.؛