افضل:قرچکی ها هفته آینده به شمسایی توهین می‌کنند/ عذرخواهی زرخانلی را می‌خواهم چه کار؟/ این جا لیگ فوتسال است یا میدان جنگ؟/مشکلاتی داریم که مسئولیت همه ‌آن‌ها را می‌پذیرم

افضل:قرچکی ها هفته آینده به شمسایی توهین می‌کنند/ عذرخواهی زرخانلی را می‌خواهم چه کار؟/ این جا لیگ فوتسال است یا میدان جنگ؟/مشکلاتی داریم که مسئولیت همه ‌آن‌ها را می‌پذیرم

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان، واکنش تندی به جنجال‌های بازی با مقاومت قرچک نشان داد و ادعا کرد که در قرچک امنیت جانی ندارد.؛