شمس:فوتسال در این مملکت ورشکسته است/مسئولان با کسانی مشورت می‌کنند که سابقه‌ای در فوتسال ندارند/این همه پیشکسوت یا در خانه شبکه خبر را تماشا می‌کنند یا بافتنی می‌بافند/کسی که این رشته را تُف و لعنت می‌کند، رئیس کمیته فوتسال می‌شود