ترابیان: از فوتبال متنفر شدم، قتل که نکردیم/حکم کمیته اخلاق من و خانواده ام را اذیت کرد

ترابیان: از فوتبال متنفر شدم، قتل که نکردیم/حکم کمیته اخلاق من و خانواده ام را اذیت کرد

رئیس سابق کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال به جز گزارش خطیر از رئیس IT وقت فدراسیون درخواست کرد ایمیل من را چک کند، در گزارش موجود نوشته شده؛ با استفاده از نر‌م‌افزار از ترکیب دو نامه استفاده شده است. ؛