براتی:به خاطر پیشنهاد  خوب مالی به تیم چینی پیوستم

براتی:به خاطر پیشنهاد خوب مالی به تیم چینی پیوستم

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران ، الیاس براتى در خصوص علت جدایی از تیم حفارى گفت: شرایط ام در حفاری امسال بسیار خوب بود از شرایط ام بسیار راضی بودم . اما طبق صحبت های اول فصل با تیم حفاری انجام دادم که در صورت داشتن پیشنهاد خوب خارجی از تیم نیم فصل جدا