رضوی : بازیکنان در نیمه دوم به بازی برگشتند

رضوی : بازیکنان در نیمه دوم به بازی برگشتند

سرمربی تیم فوتسال صنعت فجر شیراز گفت :بازیکنانم در نیمه نخست دیدار مقابل تیم دریژنو شهرکرد تمرکز لازم نداشتندو این تیم را دست‌کم گرفتند ، اما به بازی برگشتند هر چند معتقدم بازیکنان باید بیشتر فرصت‌های گل زنی را قدر بدانند و از آن استفاده کنند.؛