لغو فوتسال جام ملتهای آسیا

لغو فوتسال جام ملتهای آسیا

با اعلام یک رسانه کویتی و طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسابقات فوتسال قهرمانی این قاره به صورت رسمی لغو شد.