محمدی : داوری مسابقه با راگا اتفاق خاصی نداشت / سایر بازیکنان جور مصدومان را کشیدند/کیفیت داوران ، نسبت به سال‌های پیش بهتر شده است

محمدی : داوری مسابقه با راگا اتفاق خاصی نداشت / سایر بازیکنان جور مصدومان را کشیدند/کیفیت داوران ، نسبت به سال‌های پیش بهتر شده است

گلر ملی‌پوش تیم فوتسال فرش‌آرا مشهد با اشاره به افزایش سطح کیفی داوری در لیگ امسال، بیان کرد: اعتراضات به داوری از سوی تیم ما نبود. شاید در یکی دو صحنه سوت‌هایی زده شد که جو بازی را متشنج کرد، اما اتفاق خاصی نبود.