کامرانی‌فر: هتاکان به ناظم الشریعه در هر جایگاه و عنوانی به رکن قضایی معرفی می‌‌شوند / شمسایی نام سرشناس فوتسال در جوامع بین المللی است/ انسان فرهیخته و ارزشمندی چون او ، ما را به اهداف می رساند