دو چهره فوتسالی در غیاب فرش آرا، رای اعتماد گرفتند

دو چهره فوتسالی در غیاب فرش آرا، رای اعتماد گرفتند

به گزارش پایگاه خبری فوتسال، مجمع عمومی هیئت فوتبال خراسان رضوی صبح امروز برگزار شد. شرایطی‌که میرشاد ماجدی، سرپرست ریاست فدراسیون فوتبال برای شرکت در جلسه ‌هیئت‌رئیسه به مشهد سفر کرده بود، پیش از برگزاری این جلسه میهمان جلسه مجمع عمومی هیئت فوتبال خراسان رضوی بود و طهمورث حیدری رئیس کمیته استان‌ها هم، همراه ماجدی