موفقیت رکن‌آذین در بی‌تفاوت نماندن به سرنوشت نماینده خراسان بود/ دست تنها نمی‌شدیم، لیگ‌برتری می‌ماندیم/ تیمی که تحویل گرفتیم، یک تکه کاغذ و میلیاردها بدهی بود

موفقیت رکن‌آذین در بی‌تفاوت نماندن به سرنوشت نماینده خراسان بود/ دست تنها نمی‌شدیم، لیگ‌برتری می‌ماندیم/ تیمی که تحویل گرفتیم، یک تکه کاغذ و میلیاردها بدهی بود

مصلی‌پور گفت: گرچه موفق به حفظ سهمیه قعرجدولی استان نشدیم اما موفقیت واقعی رکن‌آذین را در بی‌تفاوت نماندن و دست روی دست نگذاشتن نسبت به سرنوشت نماینده فوتسال استان خراسان می‌دانیم.