فائقی:بیش از۹۰ درصد تیم بومی و میانگین سنی زیر ۲۴ سال است/ امیدوارم حضور بانوان در سالن ها ادامه داشته باشد/به دنبال جایگاهی در نیمه بالای جدول هستیم/در سال های اخیر نمونه تورنمنت سفیر را کم داشتیم