شمس: ایران یا ازبکستان قهرمان کافا می‌شوند/ حرف از جوانگرایی در تیم‌ملی اشتباه بود/ حسن‌زاده گرانترین بازیکن ایران است اما در تیم‌ملی نیست/ جوانگرایی یعنی تیم امید در کافا

شمس: ایران یا ازبکستان قهرمان کافا می‌شوند/ حرف از جوانگرایی در تیم‌ملی اشتباه بود/ حسن‌زاده گرانترین بازیکن ایران است اما در تیم‌ملی نیست/ جوانگرایی یعنی تیم امید در کافا

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال گفت: به نظر من نباید از روز اول روی شعار جوانگرایی تاکید زیادی می‌شد و گفتن این حرف اشتباه بود.