جایی بالاتر از قهرمانی، بله چهارمی! / جشنی بدون مهمانی، جنگ برای جایگاهی نفرین شده

جایی بالاتر از قهرمانی، بله چهارمی! / جشنی بدون مهمانی، جنگ برای جایگاهی نفرین شده

سکانس جذاب این فصل نه به قهرمان آن تعلق دارد و نه به سقوط کننده داستان، بلکه همه تماشاگران مشتاقانه به دنبال تیم چهارم می‌گردند. جایگاه چهارمی لیگ برتر بیش از هر چیزی جامعه فوتسال را درگیر خود کرده است. بله؛ چهارمی