تیم ملی از نیمه دوم تیر در تبریز/ تاسیساتی ها نیستند، باشگاه ها شاکی

تیم ملی از نیمه دوم تیر در تبریز/ تاسیساتی ها نیستند، باشگاه ها شاکی

در شرایطی که انتقاد از تعطیلی تمرینات تیم به سمت سرمربی این تیم نشانه رفته قرار است از نیمه دوم تیرماه و پس از پایان ماه مبارک رمضان دور جدید اردوی تیم ملی برگزار شود.بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از 19تا30 تیر تیم ملی اردوی تدارکاتی خود را برگزار می کند.؛