اردوی فراموش شده تیم ملی فوتسال

اردوی فراموش شده تیم ملی فوتسال

تمرینات تیم‌های فوتبال و فوتسال براساس مجوز ستاد کرونا در ورزش در هفته‌های گذشته آغاز شده با این وجود هنوز خبری از برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال نیست.